TSX V:GOOD | FSE:4G5 +1-604-265-7511
info@glninc.ca

Ying Xu

Ying Xu

Chief Financial Officer

Biography